Piotr Banaszkiewicz

Piotr Banaszkiewicz urodzony w Warszawie w 1981r. Dzieciństwo oraz młode lata były okresem wielu zmian i przeprowadzek do Szwecji ,Warszawy. Przez pewien czas studiował ekonomię w Warszawie , ale porzucił studia na rzecz sztuki. Studiował w Warszawie architekturę oraz Sztuki Piękne, w międzyczasie odbył służbę wojskową.

Czytaj więcej

Ostatecznie uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wybitnymi osiągnięciami , dwukrotnym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czterokrotnym Stypendium Rektora. Od kilkunastu lat jest również czynnym muzykiem gra w wielu zespołach i udziela się w licznych projektach muzycznych. Gra na lirze korbowej , w swych poszukiwaniach muzycznych inspiruje się muzyką ludową i średniowieczną. Należy do Stowarzyszenia Poszukiwaczy
W sztuce inspiruje go malarstwo dawne , holenderskie, Tworzy ciekawe i tajemnicze cykle ukazujące magiczne pejzaże, cykle te są wynikiem wieloletnich rysunków

w naturze Bohaterem jego obrazów jest zazwyczaj mężczyzna ukazany w charakterystyczny sposób z profilu. Maluje również muzykantów i zadymione, półmroczne knajpy oprócz tego maluje również fantastyczne zwierzęta.

Stypendia:

  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018
  • Stypendium Rektora za rok akademicki 2015/2016
  • Stypendium Rektora za rok akademicki 2016/2017
  • Stypendium Rektora za rok akademicki 2017/2018
  • Stypendium Rektora za rok akademicki 2018/2019

Pokaż mniej