Andrzej Bakumenko-Chętnicki

Pochodzi z rodziny artystycznej. W 2004 r., z tytułem magistra, ukończył Białoruską ASP na Wydziale Rzeźby. Jest członkiem ZPAP i laureatem licznych konkursów, brał udział w zbiorowych wystawach artystów współczesnych. Współpracując z Michałem Jackowskim, na przestrzeni ostatnich dwudziestu  lat, uczestniczył w stworzeniu i renowacji wielu obiektów kulturowych. 
W swojej twórczości łączy tradycyjny warsztat rzeźbiarski z technikami i pomysłami zrywającymi z klasycznymi konwencjami. Rzeźbiarz posługuje się wieloma symbolami, pełnymi głębi i ukrytego sensu. Artysta eksperymentuje, szuka uniwersalnego języka, który łączyłby ciężkość materii i eteryczność ducha. Lejtmotywem jego twórczości jest duchowość i ułomność człowieka, próbuje on przedstawić i połączyć to co duchowe i ziemskie. Jego rzeźby aspirują do monumentalności.