Jerzy Grygorczuk

Jerzy Grygorczuk

Rzeźbiarz urodzony w 1944 w Białymstoku. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Plastycznym w Supraślu, kontynuował w latach1964-70 w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Franciszka Duszenki oraz w pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego u prof. Adama Smolany. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1970.

Czytaj więcej

W latach 1972-75 był plastykiem Miasta Białystok, w latach 1975-77 plastykiem w Turystycznym Biurze Projektowym, w latach 1979-89 był doradcą artystycznym w PSP w Białymstoku. Od 2000 r. jako pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej prowadził pracownię rzeźby w Katedrze Architektury Wnętrz, a od 2011 r. Zespół Dydaktyczny Architektury Krajobrazu na Wydziale Budownictwa PB.

Jerzy Grygorczuk ma na swoim koncie 45 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 100 zbiorowych wystawach konkursowych i plenerowych w dziedzinie rzeźby w Kraju i Zagranicą. Posiada liczne realizacje rzeźbiarskie i pomnikowe, konserwatorskie rewaloryzacje rzeźb oraz znaczną ilość prac sakralnych w kościołach na terenie całego Kraju. Kwalifikacje I stopnia uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a habilitację na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń. Obok rzeźb pomnikowych monumentalnych, artysta tworzy małe kameralne formy rzeźbiarskie w drewnie, kamieniu, metalach i tworzywach sztucznych, będące jego reakcją na aktualne wydarzenia i panującą sytuację społeczną.

Pokaż mniej

 

Adam Ślefarski

 

  • Widok:

Cena brutto:
2150,00

40cm x 32cm x 20cm


Cena brutto:
5700,00

55cm x 16cm x 22cm


Cena brutto:
3550,00

35cm x 36cm x 15cm


Cena brutto:
1450,00

23 cm x 12 cm x 35 cm


Cena brutto:
3550,00

40 cm x 50 cm x 25 cm