Elżbieta Grzybek

Artysta plastyk, malarka, projektantka mody. Aktywna twórczo na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku sztuki. Tworzy w tradycyjnych technikach plastycznych, jak: malarstwo olejne, pastele, akryl oraz gwasze. Jej specjalność to również ubiór unikatowy (haute couture i prêt-à-porter, oraz tkanina eksperymentalna). Bierze udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, na których prezentuje swoje prace i projekty. Jej twórczość znajduje się w wielu publikacjach i albumach. Jest organizatorem i kuratorem szeregu wystaw i pokazów mody. Jest wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

 

Czytaj więcej

 

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studium Nauczycielskiego – Wychowanie Plastyczne. Arteterapii przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ukończone studia filozoficzne przyczyniły się do pogłębienia przez nią wiedzy na temat genezy, znaczenia i sposobu odczytywania szeroko pojętej sztuki. Pozwoliły również na nowo spojrzeć na własną twórczość.

Jest założycielką prywatnej Galerii Sztuki, którą nieprzerwanie prowadzi od 1991 roku. Od 1991 roku uczestniczy w tworzeniu merytoryczno-artystycznej Galerii e-la-Montparnasse. W ciągu tych lat była organizatorem wielu wydarzeń artystyczno - kulturalnych. Stworzyła liczne autorskie projekty z dziedziny sztuk wizualnych (malarstwo, tkanina eksperymentalna, moda haute couture , pręt-ŕ-porter, design, performance itp.). Była twórczynią projektów międzydyscyplinarnych np. łączących teatr i poezję. Jest miejscem spotkań wielu artystów i sympatyków sztuki.


Kurator i organizator:

1991 wystawa inaugurująca otwarcie Galerii Sztuki - pokaz ubioru unikatowego, tkaniny artystycznej, malarstwa i rzeźby- Elżbieta i Aleksander Grzybek

wystawa rzeźby – Jerzy Grygorczuk;

1992 wystawa malarstwa – Walenty Wróblewski;

1992 wystawa malarstwa – Agnes Bompy;

1993 wystawa malarstwa i tkaniny – Elżbieta Grzybek;

1993 wieczór muzyczny z gitarą klasyczną – Jerzy Panuciak;

1994 wystawa malarstwa – Aleksander Grzybek;

1994 wystawa malarstwa – Krzysztof Koniczek;

2003 wystawa pasteli – Marta i Marek Andałowie;

2004 wystawa malarstwa “Alicja w ogrodzie róż” – Joanna Gałecka;

2005 wystawa malarstwa “Portret w malarstwie” – Teresa Adamowska;

2005 wystawa tkaniny artystycznej ,,4 x TKANINA”;

2005 międzynarodowa poplenerowa wystawa artystów plastyków – “Czarci pazur i dzwon”;

2005 wystawa rysunku i malarstwa “Absolwentka – rocznik 1950/55” – Natalia Klajewska;

2006 recital Ludmiły Wiszenko;

2007 wieczór autorski i pokaz prac – Wiesława B. Bołtryka;

2007 wystawa malarstwa “Podróże dalekie i bliskie” – Barbara Abou-Hilal i Małgorzata Stalończyk;

2007 występy białostockiego teatru – Teatr Mandragora;

2009 wystawa rysunku – Maciej Kędzielawski;

2009 wystawa malarstwa “Sen o moim mieście” w ramach 94 Kongresu Esperanto;

2010 wystawa prac “Anioły Mistrza Aleksandra” – Aleksander Grzybek;

2010 zajęcia pozalekcyjne z uczniami szkoły katolickiej zajęcia plastyczne;

2012-2013 zajęcia z warsztatów arteterapeutycznych dla uczniów Zespołu Szkół Medycznych w Białymstoku;

2014 wieczór literacki “Bajkowe Opowieści” – Edyta Poskrobko;

2014 wystawa malarstwa – prace ze zbiorów własnych Elżbiety Grzybek;

2016 wystawa malarstwa, tkaniny i ubioru – prace ze zbiorów Elżbiety Grzybek;

2017 wystawa fotograficzna podsumowująca działalność 25-lat istnienia Galerii Sztuki przy Rynku Kościuszki5A-Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego;

2017 wystawa zbiorowa (jubileuszowa) – “25prac na 25 lat”;

2018 promocja książki „O dwojgu takich co marzenia mieli”, autorstwa Elżbiety Grzybek wydana na 25- lecie istnienia Galerii Sztuki;

2021 wystawa malarstwa „Okrągła trzydziestka”– podsumowanie programu stypendialnego przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku;


Wyróżnienia

2011 - V Międzynarodowe Biennale Pasteli ustanowione przez Redakcję Atr&Business w Nowym Sączu

2005 Radość wolności - Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście

2003 Sesja mody w stylu SMART - ogólnopolski konkurs miesięcznika „Twój STYL”;


Nauczyciel

Jest założycielką pierwszej Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku (1983r.). Aby szeroko propagować prace wychowanków MDK, organizowała wystawy bezpośrednio w galerii MDK, oraz poza nim, za co otrzymała szereg dyplomów i podziękowań oraz przyczyniła się do zdobycia nagród przez jej wychowanków dla MDK.


PODZIĘKOWANIA

1984r. - za zaangażowanie i efektywne wyniki w upowszechnianiu sztuk plastycznych (VIII ogólnopolska wystawa twórczości plastycznej dzieci i młodzieży),

Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie.

2005r. - podziękowanie Marszałka Województwa Podlaskiego za współorganizcję i czynne uczestnictwo w promocji naszego regionu, podczas Dni Brandenburgii;


Arteterapeutka

- uzyskane wykształcenie z dziedziny arteterapii i terapii zajęciowej przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwoliły prowadzić zajęcia z osobami dorosłymi, wprowadzając elementy arteterapii.


STYPENDIA

- 2004 - otrzymała stypendium twórcze w dziedzinie upowszechniania kultury Marszałka Województwa Podlaskiego „Bo jak by to było”

- 2018 - stypendium w dziedzinie upowszechniania kultury, Marszałka Województwa Podlaskiego ,,25 prac na 25 lat”

- 2015 - otrzymała stypendium twórcze w dziedzinie upowszechniania kultury Prezydenta Miasta Białegostoku „Opowieści słowem i pędzlem malowane”

- 2021- stypendium twórcze w dziedzinie upowszechniania kultury Prezydenta Miasta Białegostoku ,,Okrągła trzydziestka”


REFERATY

2008- „Oblicza Mody” w ramach konferencji “Koncepcja z sukcesem” – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica;

2010 - „Podkreślenie indywidualności w kreowaniu siebie” konferencja “Piękna czy bestia” – Galeria im. Sleńdzińskich,.


WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

2004 - Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego

"Podlaska Marka Roku" – konsultant artystyczny, aranżacja studia „Rembrant”;

2005.- Portret w malarstwie -Teresa Adamowska Galerie e-la montparnasse wystawa powstała we współpracy z WOAK w Białymstoku, z okazji jubileuszu Liceum Sztuk Plastycznych-obchody 60 -lecia;

2005 - Dni Branderburgii (promocja regionu podlaskiego) - Poczdam, Niemcy

-promocja regionu podlaskiego podczas Święta Zjednoczenia Niemiec. Aranżacja i wykonanie regionalnych stoisk promujących Województwo Podlaskie.

2006 -Muzeum im. Alfonsa Karnego w Białymstoku

“Ogród sztuk” - współorganizator wydarzenia (pokaz mody, malarstwa, biżuterii artystyczne i poezji). Współudział młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych- pokaz mody Małgorzaty Żukowskiej zaprojektowany i wykonany pod opieką artystyczną Elżbiety Grzybek, opieka artystyczna nad pokazem mody Dominiki Grzybek

2007 - Salon Europejski- Opowieść z podróży do Francji -Elżbieta Grzybek i Barbara Piekarska 2007r.

2008 “Lato w Mieście” - współorganizator happeningu (pokazu mody) na placu ratuszowym w Białymstoku w ramach miejskiego “Dnia Mody”

2008 - pokaz mody Elżbiety Grzybek i włoskiej firmy Max Mary w Akademii Teatralnej w Białymstoku. Uroczyste otwarcie projektu mającego na celu powołanie do życia Muzeum Mody i Tekstyliów ,,ITE "

2009 - wystawa malarstwa ,,Sen o Moim Mieście"- wystawa malarstwa Elżbiety i Aleksanra Grzybek w Galerie e-la montparnasse. Pokaz mody ze współpracą uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku, w ramach 94 Międzynarodowego Kongresu Esperanto.

2009 -współorganizator konkursów mody ITE, dla zdolnej młodzieży - udział w jury

2010 - współpraca z Muzeum Slendzińskich w Białymstoku, inauguracja Galerii Telimena - pokaz mody „Lata 20 lata 30" ;

2010 - Podlaska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej – „Sen o moim mieście” Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ;

2013 - instalacje mody w pomieszczeniach magazynowych Węglówki;

2015 -,,Ubranie jak nowe" -warsztaty w ramach projektu ,,Znów piękne i użyteczne" WOAK Białystok;


WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

- stylizacja, aranżacja - Salon mebli KLER w Białymstoku,

- pokaz mody w salonach KLER,

- organizator wystawy na 30 lecie firmy SAMASZ


PUBLIKACJE

2006.- Opublikowanie artykułu w zbiorze esejów pt ,,Warto zapytać o kulturę "tytuł eseju ,,Człowiek duchowość przedsiębiorczość" "

2017 - Wydanie publikacji ,,O dwojgu takich co marzenia mieli”


FUNDATOR

Wszystkie wydarzenia w Galerii (wystawy, happeningi, spotkania muzyczne, wieczory poezji, pokazy mody, spotkania autorskie, itp.) są finansowane z własnych środków artystki.

Jest również fundatorem nagród na rzecz akcji charytatywnych.


DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ARTYSTYCZNA

2021- Galerie e-la montparnasse wystawa malarsko-literacka ,,Okrągła trzydziestka” program stypendialny Prezydenta Miasta Białegostoku;

2018- Galerie e-la montparnasse program stypendialny Marszałka Województwa Podlaskiego ,,25 prac na 25 lat. Wystawa malarstwa, rzeźby i tkaniny.

2018 - Pokaz dokumentacji zdjciowej i filmowej z okresu 25 lat istnienia Galerie e-la montparnasse;

2017 - Uniwersytet w Białymstoku wystawa malarstwa “Metafizyka”;

2016 - Hajnówka – Białoruskie Centrum Kultury -Tkanina unikatowa

2016 - Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku - „Pasteliści”

2015 Białostocki Teatr Lalek -Podsumowanie rocznego stypendium przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku „Opowieści pędzlem i słowem malowane”;

2013 - Wystawa ,, Żydówka ", spektakl ,,Ryvke i jej sny "w wykonaniu Alicji i Rafała Grabowskich (scenografia i kostium Elżbieta Grzybek)

2011- Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku „Pasteliści”

2010- Wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej w Budapeszcie

2009 - Na styku kultur - MDK Galeria Młodych w Białymstoku

2008- Pokaz mody- Kawiarnia Poezja w Sokółce

2008- Podróże artystyczne - Hotel Gołębiewski w Białymstoku

2008 - Pokaz mody - Inauguracja Muzeum Mody i Tekstyliów "ITE" - Akademia Teatralna w Białymstoku

2007 - „ Podróże” - wystawa malarstwa olejnego i pokaz mody - Opera i Filharmonia Białostocka

2006 -Piękno ukryte w kwiatach - GALERIE e-la montparnasse w Białymstoku

2006 - Ile z nas w nas jest dzisiaj - Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

2004 - „Bo jak by to było” - Galeria SPODKI w Białymstoku (program stypendialny)

2003 - „Niekoniecznie rozmiar 38” - Galeria SPODKI Białystok

2000- „Ubiór unikatowy i malarstwo” - Politechnika Białostocka


WYSTAWY ZBIOROWE

2021- Galeria Marszand Białystok Podlaska Aukcja Sztuki

2020- Galeria Marszand Białystok

2019- Galeria Marszand Białystok

2018 - Galeria Marszand Białystok

2017 - Galeria Marchand Białystok Zima - malarstwo

2017 - Galeria Marchand Białystok Lato - malarstwo

2015 - Związek Polskich Artystów Polska Sztuka Użytkowa- Hajnówka

2012 - Fashion Able East Białystok WĘGLOWA - INSTALACJE MODY

2011 - V Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu

2009 - „Co kochamy?” - Międzynarodowy Plener Plastyczny w Ciechanowcu

2008 „W co wierzymy?” - Międzynarodowy Plener Plastyczny w Iławie

2008 - Dzień mody ITE - Plac Ratuszowy w Białymstoku

2007 - „Czego się boimy?” - Międzynarodowy Plener Plastyczny w Siemianówce

2006 „Zmagania dobra ze złem” - Plener w Tykocinie

2006 - Wystawa środowiska- Polska Sztuka Użytkowa - ZPAP w Białymstoku

2006 - Ogród sztuk - Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku

2005 - Czarci pazur i dzwon - Galerie e- la montparnasse w Białymstoku

2005 - Polska Sztuka Użytkowa - ZPAP w Białymstoku

2005 - Radość wolności - Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście

2005 -. II Międzynarodowy Plener Malarstwa Pastelowego w Nowym Sączu

2005 - II Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu

2005 - Wystawa "4 X TKANINA" - Galerie e- la montparnasse w Białymstoku

2004 - „Czartowisko”- Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

2004- IX Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej Łódź

2004- Oskary Mody – Łódź

2004- Polska Sztuka Użytkowa - Wystawa środowiska ZPAP w Białymstoku

2003 - Polska Sztuka Użytkowa - Wystawa środowiska ZPAP w Białymstoku

2002 - I Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu

Pokaż mniej

 

  • Widok:

Cena brutto:
4500,00

100 x 120 cm


Cena brutto:
3500,00

100 x 100 cm


Cena brutto:
3500,00

100 x 100 cm


Cena brutto:
3500,00

100 x 100 cm


Cena brutto:
3000,00

70 x 90 cm