Krzysztof Koniczek

KRZYSZTOF KONICZEK

 Urodzony w 1955 roku w Olecku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny  im. Magdaleny Abakanowicz, na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Prace w zbiorach: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, ASTWA, NOT, Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska, Zamek Jantarowy Kasztel w Kiermusach. Kolekcje prywatne: USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Włochy, Australia, Szwajcaria, Anglia, Francja, Polska, Hongkong. Malarstwo sztalugowe, ścienne, aranżacja wnętrz, plakat. Współpraca scenograficzna z Operą i Filharmonią Podlaską. 70 wystaw indywidualnych, ok. 150 wystaw zbiorowych, udział w Warszawskich Targach Sztuki oraz wielu aukcjach charytatywnych. Publikacje m.in. „Kto jest kim na Białostocczyźnie”, „Malarze Podlasia”, „Artyści Białegostoku XVIII–XX wiek”, „Who is Who w Polsce” wyd. IV, Oxford Encyclopedia, albumy: „Koniczek – obrazy – pictures”, „Nowe Otwarcie” na 100-lecie ZPAP, „Magia Obrazu I”, „Magia Obrazu II”, „Magia Obrazu III”, „Impresje Podlaskie”, „Malarze Białegostoku”, „Britishpedia – Encyklopedia Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej” oraz filmy, programy TV i radiowe. Projekty graficzne m.in. „Advanced Refining Technology” (Szwajcaria), logo Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA (Wysokie Mazowieckie), okładki płyt „Kasy Chorych”, „J.J.J. Blues”, plakaty „Jesień z Bluesem”. Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku 2015 na projekt „Energia”. 2012 – odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Dla Kultury Polskiej. 2017 –  odznaczenie Prezydenta RP – Srebrny Krzyż Zasługi.

 

KRZYSZTOF KONICZEK

 

He was born in 1955 in Olecko. The Academy of Fine Arts in Poznan, present the University of Arts. Diploma in the prof. Waldemar Swierzy’s studio. The works in the Podlaskie Museum in Bialystok and the Army Museum in Bialystok, ASTWA, NOT, the University of Bialystok. Private collections: the USA, Canada, Germany, Sweden, Italy, Australia, Switzerland, England, France, Poland, Hong-Kong. Easel painting, wall painting, interior design, poster. 70 individual exhibitions, about 150 group exhibitions, participation in Warsaw Art Fair, and many charity auctions. Publications: ’Who’s Who in the Bialystok region’, ’Painters of Podlasie’, ’Artists of Bialystok XVIII-XX century’, ’Who is Who in Poland’ edition IV, Oxford Encyclopedia, albums: ’Koniczek obrazy pictures’, ’Magic of Picture I’, ’Magic of Picture II’, ’Magic of Picture III’, ’New Opening’ 100 years ZPAP, ’Podlasie Impressions’, ’Painters of Bialystok’, dozens of films, TV shows and radio programs. Graphic projects, e.g. ’Advanced Refining Technology’ (Switzerland), logo of MLEKOVITA (Wysokie Mazowieckie, Poland),  album covers ’Kasa Chorych’, ’J.J.J. Blues’, ’Autumn with the Blues Festival’ posters and many others. 2012 the Medal for Merit to Culture from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. 2017 the Silver Cross of Merit from the the President of Poland.

Krzysztof Koniczek

  • Widok:

Cena brutto:
12000,00

Акрил на холсте 55х155см


Cena brutto:
6750,00

Akryl na płótnie, 90 x 90 cm


Cena brutto:
10500,00

Akryl na płótnie 100 x 100cm


Cena brutto:
3000,00

Akryl na płótnie 50 x 50 cm


Cena brutto:
10000,00

Akryl na płótnie 100 x 100 cm


Cena brutto:
10000,00

Akryl na płótnie 70 x 127 cm

 


130 x 97 cm


Cena brutto:
2800,00

40 x 40 cm


Cena brutto:
4500,00

Akryl na płótnie, 80 x 80 cm


Cena brutto:
1900,00

Akryl na płótnie 30x30cm 


Cena brutto:
2500,00

Akryl na płótnie 30x70cm


Cena brutto:
12000,00

Akryl na płótnie 55x144cm