Karen Broyan

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunkach Malarstwo Sztalugowe w pracowni prof. P. Klugowskiego - aneks do dyplomu z witrażu w 2012 r. oraz Projektowanie Graficzne w pracowni prof. W. Michorzewskiego - aneks do dyplomu z fotografii w 2013 r. W malarstwie interesuje się najbardziej człowiekiem, ale i naturą. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe oraz akwarelę. Swoje malarstwo opiera na realizmie, hiperrrealizmie, surrealizmie i symbolizmie. Szczególnie bliski artyściej jest symbolizm, w związku z tym każdy obraz, który stworzy opowiada pewną historię i o czymś mówi, a żaden element na płótnie nie jest dziełem przypadku. Artysta stara się też nie rezygnować z obrazów, jakie jawią się często w fazie połowicznego snu - są to często migawki niczym kawałki puzzli, które potem stara ułożyć w całość lub źródło inspiracji do stworzenia kolejnego obrazu. Dzięki temu może wprowadzić Widza w głąb fantastycznych, surrealistycznych, baśniowych światów, niepozbawionych warstwy symbolicznej, w których wszystko jest możliwe, a jedyną granicą, jest granica naszej wyobraźni.

  • Widok:

Cena brutto:
7500,00

Olej na desce 55 x 77 cm


Cena brutto:
10500,00

Akryl na płótnie 65,5x100cm


Cena brutto:
11000,00

Olej na płótnie 80x80cm