3 Podlaska Aukcja Sztuki – podsumowanie

W ramach 3 Podlaskiej Aukcji Sztuki zaproponowaliśmy Państwu aż 49 dzieł artystów związanych z naszym regionem. Aukcja odbywała się w trudnej sytuacji pandemicznej a mimo to, 3 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Royal Hotel & SPA zjawiło się kilkanaście osób zainteresowanych zakupem dzieł sztuki. Równolegle prowadziliśmy sprzedaż online za pośrednictwem platformy aukcyjnej onebid.pl, w której także brało udział kilkanaście osób. Przy formule równoległej licytacji na sali i poprzez internet, będziemy chcieli pozostać również podczas kolejnych aukcji.
W wyniku licytacji oraz sprzedaży poaukcyjnej nowe adresy uzyskało 36 dzieł. Najdroższą okazała się „Arena” Stefana Rybiego, którą mieszkaniec Łodzi, za pośrednictwem internetu zakupił za kwotę 8.250 złotych. Dobre ceny uzyskały również prace Grzegorza Radziewicza, Iwony Ostrowskiej, Artura Chacieja, Marka Chomczyka, Aleksandra Grzybka, Wacława Sporskiego. Obie swoje prace sprzedał Krzysztof Koniczek.
Oprócz malarstwa w czasie aukcji zaproponowaliśmy Państwu cztery rzeźby, z których nabywcę zyskała propozycja Jerzego Grygorczuka, „Sejmiotok. Reasumpcja” oraz białoryt: połączenie płaskorzeźby i malarstwa Andrzeja Muszyńskiego.